Emra angleze per djem D - G Emra angleze per vajza K - Z. Emra angleze per djem H - M. Emra angleze per djem N - S. Kryesisht këto kritere janë se emri duhet të jetë shqiptar ose me prejardhje ilire. Prandaj, duke marrë parasysh këtë, Telegrafi ju sjell qindra emra për meshkuj e për femra, ndërkaq juve iu mbetet vetëm ta zgjedhni atë që i përshtatet më së shumti bebes.

swagger enum multiple values
uspsa calculator
tbi fuel pressure regulator spring
50 obras maestras de la pintura
nome 12 full battle

primer bulb size chart

south carolina education lottery pick 3

You loaded this Main Page on Monday, 2022-09-19 T 21:51 unity webgl black screen.
postgres foreign table example
lighthall charters
undo tablespace in oracle 19c
chinese new year holiday
southern ute reservation map